+603-3289 7554 / 6058   plk_intra@yahoo.com

"Pelatih Berilmu dan Berkemahiran"

Pengambilan sesi Jan/Apr/Julai & Okt 2017

Hubungi Kami: +603-3289 7554 / 6058

Intra International College

"Pelatih Berilmu dan Berkemahiran"

Pusat Latihan Kemahiran Intra telah ditubuhkan pada 3 Januari 2001, seterusnya pada bulan Februari 2006, pusat latihan ini telah didaftarkan atas nama Intra International Skills Academy dan pada Ogos 2016 INTRA telah dinaiktaraf kepada Intra International College. INTRA telah mengorak langkah ke hadapan dengan menumpukan sepenuhnya kepada program teknikal yang berpacukan industri. Program-program yang ditawarkan di INTRA telah mendapat pentauliahan sepenuhnya dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diperakui oleh Kementerian Sumber Manusia (KSM). Para pelatih akan diberi pendedahan pengetahuan berasaskan teknikal dan kemahiran yang berkualiti sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran industri di peringkat tempatan dan juga di peringkat antarabangsa.

Kaedah Pembelajaran

 • Teori
 • Amali / Pratikal

Program Yang Ditawarkan

Intra International College menawarkan beberapa program latihan kemahiran yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) khusus untuk warga belia lepasan PMR/SPM

Silibus pembelajaran adalah 100% mengikut National Occupational Skills Standard (NOSS) yang dikeluarkan oleh JPK.

NOSS atau Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan ditakrifkan sebagai spesifikasi kompetensi yang diperlukan oleh pekerja mahir yang mendapat pekerjaan di Malaysia bagi kawasan pekerjaan, tahap dan laluan untuk mencapai kecekapan. Ia telah dibangunkan bersama-sama ahli perindustrian selaras dengan peruntukan di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652).

Diploma-Sistem-Maklumat-3

Kod Bidang Kemahiran:

 • FB-024-2:2012
  Pengurusan Pejabat
 • FB-024-3:2012
  Penyeliaan Pengurusan Pejabat
 • FB-081-4:2012
  Pentadbiran Sistem Maklumat
Diploma-Kemahiran-Sistem-Komputer-Selenggara-2

Kod Bidang Kemahiran:

 • IT-020-3:2013
  Operasi Sistem Komputer
 • IT-020-4:2013
  Pentadbiran Sistem Komputer
Elektrik-2

Kod Bidang Kemahiran:

 • EE-320-2:2012
  Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Satu Fasa
 • EE-320-3:2012
  Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Tiga Fasa
Penyaman-Udara-2

Kod Bidang Kemahiran:

 • ME-020-2:2012 
  Peralatan Penyamanan Udara HVAC -Satu Fasa (Pemasangan, Servis, Troubleshooting & Pembaikpulihan)
 • ME-020-3:2012 
  Penyeliaan Pemasangan & Penyelenggaraan HVAC
Juru-Kecantikan-2

Kod Bidang Kemahiran:

 • MP-060-2:2013
  Perkhidmatan Estetik
 • MP-060-3:2013
  Perkhidmatan Terapi Estetik
Pembuat-Pakaian-Wanita-2

Kod Bidang Kemahiran:

 • TA-011-1:2012
  Pembuat Jahitan Kreatif
 • TA-011-2:2012
  Pembuat Kanan Jahitan Kreatif
 • TA-011-3:2012
  Penyelia Jahitan Kreatif

Para pelatih berpeluang untuk mengembangkan kemahiran yang diperoleh ke alam pekerjaan sebenar, seiring dengan teknologi terkini dan sejajar dengan kehendak industri – Datin I.S. Suthasini, Pengurus Pusat Bertauliah